Skip to content

WordPress

WordPress används av nära en tredjedel av alla webbplatser i världen, och andelen installationer ökar stadigt. WordPress och tillägget WooCommerce utgör tillsammans även den mest populära e-handelsplattformen på nätet.

Vi har arbetat med WordPress i mer än 10 år och har genom åren har satt upp hundratals installationer. Och fler kommer det att bli.

Responsiv webbdesign

Mobila enheter har kommit för att stanna. Antalet användare som besöker webbplatser från mobila enheter som smartphones och surfplattor har ökat stadigt de senaste åren, en trend som inte ser ut att brytas. Därför har responsiv webbdesign kommit att bli en självklarhet – en webbplats ska kunna möta användarens behov, oavsett vilken enhet besöket sker från.

Enklare WordPress med innehållsblock

WordPress är i grunden ett verktyg som är enkelt att använda. Med sitt ursprung som bloggplattform är det väldigt enkelt att skapa textbaserade sidor. Men tiderna förändras; bilder och visuella effekter spelar en allt större roll och resultatet av detta är mer grafiskt avancerade layouter. Då räcker inte WordPress redigeringsverktyg till, och därför har vi tagit fram ett eget.

Sökmotoroptimering & innehåll

För att finnas på nätet måste du först hittas av dina användare. Detta görs genom bra och relevant innehåll, sökmotoroptimering och till sist digital annonsering. Vi kan hjälpa dig med samtliga steg och följa upp resultaten.

Ring, skriv eller kom över på en fika!

Tobias Rejgård tobias@jgl.se 0708 - 58 40 79 Skicka meddelande