UCS Mindbite förvärvar JGL

Läs mer

Vi hjälper företag bli mer lönsamma. För allt ska bli plus på sista raden.

Digitaliseringen är en av de mest omvälvande utvecklingar mänskligheten någonsin har upplevt. De företag som tar vara på dess möjligheter har stor utvecklingspotential. De som blundar för den riskerar att gå under.

Och så finns det många företag som inser vikten, men ändå avvaktar. Ofta för att det känns svårt eller dyrt. Men vi lovar, det är faktiskt tvärtom.

Vi har ett heltäckande paket tjänster som hjälper dig vidare på din egen digitaliseringsresa. För oss handlar det uteslutande om att utnyttja tekniken så att den verkligen gör nytta för dig och din affär. Efter femton år i branschen har vi både hög teknisk kompetens och rejäl affärsförståelse för verksamheter i vitt skilda branscher. Och framförallt: vi vet hur man får investering i digitalisering att faktiskt betala sig.

Digital strategi

Din verksamhet kan utvecklas och effektiviseras inom olika områden. Resultatet av det arbetet är frigjorda resurser eller bättre ROI. Oavsett om du avser höja resultatet på sista raden, eller omfördela resurser är en digital strategi det första steget på resan. I vilken del av verksamheten kan digitala verktyg göra mest nytta för din verksamhet?

Läs mer

E-handel och PIM

Många av våra kunder säljer varor och tjänster via sin e-handel. Ofta till andra företag (B2B). Vi är specialister på att få din B2B-e-handel att sälja.
Ofta behöver e-handel och affärssystem kompletteras med ett PIM (Product Information Management). Det underlättar och effektiviserar arbetet med all produktinformation.

Läs mer

System och systemutveckling

Vi utvecklar och förvaltar system och applikationer. Har du en eget utvecklad applikation som du behöver hjälp med kan vi hjälpa dig. Behöver du en ny likaså. Vi kan också koppla ihop dina system och program så ni slipper dubbelarbete. Våra projektledare är också duktiga på ”verksamhet”, det ser vi som en förutsättning.

Läs mer

Kommunikation och webb

Vi kan hjälpa dig att kommunicera i den digitala världen. Oavsett om det är kunder, medarbetare eller andra intressenter som är målet för din kommunikation. Vi hjälper dig att nå fram med ditt budskap. Ibland handlar det om annonser eller content marketing, ibland om webbplatser eller intern information.

Läs mer