Från mopedreservdelar via truckar till elkomponenter.