UCS Mindbite förvärvar JGL

Glädjande nyheter och en stor milstolpe för oss på UCS Mindbite. Vi fortsätter att växa och expandera på marknaden – denna gång genom ett förvärv av bolaget JGL IT-Service. För våra kunder är detta bara positivt, vi får ännu mer kompetens och kapacitet. Förvärvet innebär också att vi välkomnar åtta nya medarbetare som står redo att ta sig an externa uppdrag.

Förvärvsaffären kommer stärka vår position på marknaden och därmed bredda och fördjupa erbjudandet av våra tjänster och produkter. JGL IT-service finns idag i Linköping och Göteborg vilket ger oss närvaro i en ny region. JGL är ett företag med lång erfarenhet av att leverera kundanpassade IT-lösningar. Detta med fokus på innovation och kvalitet har gjort dem till en respekterad aktör inom sitt gebit. Genom förvärvet av JGL, tar vi ytterligare ett steg mot att bli en helhetsleverantör.

Tobias Wester, VD för UCS Mindbite, säger: “Vi är mycket glada över att ha förvärvat JGL och välkomnar deras team till UCS Mindbite-familjen. JGL har ett gott rykte, hög kompetens och flera långvariga kundrelationer. Genom detta förvärv, ökar vi vår kapacitet, breddar vår geografiska närvaro samt säkerställer att vi kan leverera det våra befintliga och framtida kunder önskar.”

JGL:s grundare, Jens Lindström, kommenterar: “Vi är stolta över vad vi har uppnått på JGL, men nu var det dags för oss att ta nästa steg. Tillsammans med UCS Mindbite blir vi en starkare leverantör och en mer attraktiv arbetsgivare. Den större organisationen ger oss alla möjligheter till bättre leverans- och kundfokus.

Läs mer om UCS Mindbite: ucsmindbite.se

Jens och Tobias

"Vi är mycket glada över att ha förvärvat JGL och välkomnar deras team till UCS Mindbite-familjen. JGL har ett gott rykte, hög kompetens och flera långvariga kundrelationer. Genom detta förvärv, ökar vi vår kapacitet, breddar vår geografiska närvaro samt säkerställer att vi kan leverera det våra befintliga och framtida kunder önskar."

Tobias Wester, VD för UCS Mindbite