Data som synkroniseras

Synkronisering av artiklar

Artiklar synkroniseras mellan affärssystemet och WooCommerce. Exempel på data som skickas är artikelnummer, pris (även staffling), beskrivning, kategorisering och lagersaldo. Hanteringen av bilder beror på affärssystemets installation. Vi hanterar även varianter och sammanslagna artiklar.

Synkroniserad orderläggning

När en order läggs i webbshoppen hamnar den automatiskt även i affärssystemet. Om din installation av affärssystemet stödjer det så kommer även orderstatusen uppdateras automatiskt.

Även om kunden ringer in en order, eller om ni av någon annan anledning matar in en order manuellt i affärssystemet så dyker den upp i webbshoppen vid nästa synkronisering.

Kundanpassade priser

Om du exempelvis är återförsäljare, eller på annat sätt jobbar med kundanpassade priser, synkroniseras det smärtfritt mellan systemen. När slutkunden loggar in visas de anpassade priserna, som kommer direkt från affärssystemet.

Synkroniserade kunder och övriga anpassningar

Om behovet finns går det även att synkronisera kunder mellan webbshoppen och affärssystemet. Möjligheten finns till både webb- och affärssystemkunder i det fallet ni säljer till både företag (B2B) och konsumenter (B2C).

Finns det annan data behöver synkas är det inga problem. Då publicerar ni enkelt en WebService som vi ansluter emot.