Effektivisera arbetsflödet med integration

Allt fler verksamheter blir digitala. Därför ökar också behovet av att systemen är integrerade. När system integreras med varandra kan informationen samlas på ett ställe och återanvändas på smarta sätt så du kan jobba effektivare. Därmed blir flödet blir snabbare, säkrare och mer kostnadseffektivt.

Vi har lång erfarenhet av att integrera flera olika typer av system. Vi jobbar mest med affärssystem som exempelvis Dynamics NAV och Visma. Förutom det integrerar vi gärna mot andra system, såsom PIM, DAM och banksystem/Mobilt Bank-ID.

Läs mer om integration med WooCommerce

Utveckling av anpassade applikationer

Ibland är verksamhetens krav så specifika att det inte finns ett färdigt program eller applikation som uppfyller krav och önskemål som ställs. Då väljer man att på egen hand, eller med hjälp av en leverantör, att utveckla ett eget program.
Vi utvecklar applikationer och program från grunden, men vi kan också ta över vidareutveckling och förvaltning av en befintlig applikation.

Agilt eller inte, det är frågan

Vår Team-lead Malin leder och driver utvecklingen av vår process. Vi använder Jira (programvara) som verktyg och vi arbetar så agilt det bara går. Vi följer ingen speciell metodik, men vi har plockat russinen ur kakan ur bland annat Scrum.

Självklart använder vi oss av modern versionshantering (GIT, Subversion).

"Ett agilt arbetssätt kräver en väldigt insatt och engagerad kund. Ibland är det så, ibland inte..."

Jens Lindström, VD

Programspråk, plattformar och databaser

Vi arbetar med olika programspråk och plattformar. Självklart kan vi inte kunna allt, så vi har valt att fokusera på det som våra kunder gynnas mest av.

Webbapplikationer i PHP och Java

Applikationer för webben ligger oss varmt om hjärtat. Då vi har gedigen erfarenhet kring att arbeta med WordPress och WooCommerce kan vi såklart PHP, HTML, CSS, JSON, JavaScript och Ajax.
Vi arbetar också med applikationer utvecklade i Java/JBoss.

Gedigen erfarenhet av MySQL/MariaDB

För dom flesta av våra webbapplikationer använder vi databasen MySQL/MariaDB. Det är också den databas som WordPress och WooCommerce är utvecklade för.

 

Skrivbordsapplikationer i .Net

För en av våra större kunder ansvarar vi för förvaltningen och vidareutvecklingen av deras skrivbordsapplikation för Windows (.Net). Den är utvecklad i programspråket C#.

Utveckling i Microsoft SQL Server

För applikationer som används i Windows så använder vi databasen Microsoft SQL Server. Det är en stor och kompetent databas för stora och komplexa applikationer.