Var måste du vara om 3-5 år?

Företag är generellt sett dåliga på att utnyttja de digitala verktyg som finns. Ofta gör man vad man alltid gjort, så som man alltid gjort och utan att ifrågasätta de inarbetade vägvalen. Men det enda man kan vara säker på är att världen förändras och att den som står still förlorar.

Förändring kommer inte av en slump. Den uppstår när man har bestämt sig för vart man vill och varför. Därför behöver alla företag som vill överleva skapa sina egna affärsstrategier med spänstiga visioner och tydliga mål. I en värld där digitalisering förändrar spelregler och förutsättningar blir det en självklarhet att lägga extra energi på just den digitala strategin.

I vår tjänst "Digital strategi" gör vi en övergripande genomlysning av din verksamhet med nya, fräscha, digitala ögon. Resultatet blir ett dokument som tydligt pekar på vilka områden som behöver digitaliseras och vad konsekvensen av ett sådant arbete skulle innebära.

Underlag för strategiska beslut

Dokumentet du får är ett underlag för ledningsbeslut. I dokumentet framgår i klartext vilka områden i er verksamhet som skulle gynnas av en digital uppgradering. Ofta kan vi också ge förslag på milestones, grova tidsestimat och övergripande budgeteringsförslag.

Konkret, tydligt och ärligt

Vi är ärliga. Därför kommer du svart på vitt få se vad vi anser att ni behöver göra. Både på kort och lång sikt. Vi kan mycket väl komma fram till saker som inte gynnar vårt samarbete, men då får det vara så. Ärlighet vara längst.

Systemintegration, e-handel och kundportaler skapar lönsamhet.

En viktig del av digitalisering handlar om att använda teknikens hjälp till att skära bort sådant som tidigare bara människor kunde göra. Helt enkelt att rationalisera och effektivisera, så att medarbetare kan ägna sin tid åt värdeskapande uppgifter istället för åt kostsam administration. En annan vinkel på samma sak är att flytta ut vissa administrativa uppgifter så att kunden själv gör dem.

Det kan exempelvis handla om att kunden ska kunna lägga beställningar som sömlöst går in i ert affärssystem så att plocklistor och fraktdokument skapas utan att manuell hantering. Eller att kunder kan se sina gamla order, följa leveranser, ladda hem miljösäkerhetsdokument, se utbildningsfilmer, få råd om komplementprodukter eller annat.

Genom att förstå affärsprocesserna och kundbehoven kommer vi gemensamt fram till en rad smarta lösningar att genomföra. Lösningar som ofta leder till både ökad försäljning, effektivare arbetsprocesser och förbättrad leveranskvalitet.

Vi är specialister på det här området och omfamnar allt från att ta fram de affärsstrategiska rekommendationerna till att bygga stabil och robust kod. Vi har genom åren hjälpt hundratals företag med systemintegrationer, applikationer, e-handel, åf-portaler och specialutvecklade teknikplattformar.

Förstudie inför e-handelsprojekt

Ett e-handelsprojekt är ett omfattande projekt som påverkar många delar av verksamheten och dess stödsystem. Det finns flera vägval och det är viktigt att besluten är välgrundade.

Vi gör förstudier inför e-handelsprojekt av främst två anledningar. Dels behövs förstudien för att kunna fatta rätt beslut innan ett projekt drar igång. Dels behövs förstudien för att projektet, projektmålen och projektbudgeten ska bli så förutsägbara som möjligt.

Systemöversyn och integration

Verksamheter har ofta flera olika system. En del är integrerade, andra inte. Vissa system kan med tiden behöva bytas ut medan andra kan vidareutvecklas.

Vår filosofi är att det är verksamheten som ska definiera systembehovet, inte systemen. Att analysera verksamheten och användandet är därför en viktig utgångspunkt för att lyckas med ett systemprojekt.

I de fall det visar sig att det går att skapa affärsnytta genom att system integreras så har vi den projekt- och utvecklarkompetens som krävs.

En digital marknadsplan som ger dig ökad försäljning.

Våra marknadsstrateger är digitala. Syftet är att se över er kommunikation och hjälpa er ta fram en strategi så ni kan använda de kanaler som idag står till buds. Ni får ett förutsägbart resultat till en förutsägbar investering. Resultatet är en kommunikations- och aktivitetsplan.

SEO, kampanjer och aktiviteter

Vi hjälper er med digitala kampanjer och aktiviteter. Hela vägen från strategi, planering och design till genomförande, mätning och analys.

Produktsläpp, mässor, erbjudanden och nyheter är aktiviteter som med fördel lanseras i digitala kanaler.

Löpande marknadsföring:
”Keep the lights on!”

Släck inte lampan på försäljningskontoret och låt dörren alltid vara öppen. Vi hjälper er att vara tillgängliga och synliga 24/7. I de relevanta kanalerna.

"De allra flesta verksamheter har fel system eller använder systemen på fel sätt. Det finns alltid tid och resurser att spara."

Jens Lindström, VD