Rätt produktinformation till varje system när du hanterar allt i Akeneo 

I dag är de flesta av oss beroende av mer än ett system för att sköta såväl lager som ekonomi, kunder, marknadsföring, försäljning och så vidare. Så gott som varje program behöver någon form av artikeldata och produktinformation. Men det är sällan det är riktigt samma information. Att hålla all information uppdaterad i alla system är tidsödande, samtidigt innebär det också en risk att produktdatan inte blir konsekvent i alla program.

Lösningen stavas Product Information Management, eller PIM. En PIM-lösning blir navet där du samlar all din produktinformation och produktdata. Oavsett om det är bilder, tekniska data, ritningar, beskrivningar eller något annat. Arbetar du flerspråkigt kan du dessutom lagra alla översättningar i PIM-systemet.

Alla dina andra system kan sedan kopplas till PIM-programmet som delar med sig av just den data som de olika systemen behöver. När någon produktinformation uppdateras eller kompletteras ändrar du på ett enda ställe och alla berörda system uppdateras.

På JGL är vi specialister på PIM och har lång erfarenhet från kunder med vitt skilda behov. Det system vi arbetar med heter Akeneo och är väl etablerat bland företag över hela världen, av varierande storlek, i många olika branscher. Vi utför hela implementeringen av en PIM-lösning. Från kartläggning av dina specifika behov till att skapa strukturer, integrera med dina system och se till att allt fungerar som det ska.

Allt blir mycket enklare, effektivare och säkrare med ett PIM-system på plats. Men det krävs en hel del kunskap för att nå dit. Den kunskapen har vi. Och eftersom varje lösning är unik föreslår vi att du kontaktar Jens hos oss för en vidare diskussion om hur PIM skulle kunna förenkla er vardag.

Exempel på system vi integrerar med

  • VISMA Business
  • VISMA Administration
  • Dynamics 365
  • Fortnox
  • Smart

"Självklart integrerar vi Akeneo med både affärssystem och e-handel. De system vi arbetat med är WooCommerce, Visma Business, Visma Administration, Dynamics 365 mfl."

Malin Seeger, Ledare för utvecklingsteamet