Ordning på artikeldatan med PIM-systemet Akeneo

PIM står för Product Information Management, ett PIM-program kan sägas vara navet där du samlar all din produktdata och artikeldata. Det är här, och ingen annanstans, du lägger in beskrivningar, tekniska data, bilder, översättningar och så vidare.

Akeneo kopplas sedan till de system som använder produktdata av olika slag. Så att din e-handel kan hämta den information som ska visas där, affärssystemet får den data det behöver och produktkataloger på webbplatser fylls med bilder och rätt språkversion av beskrivande texter.

Med en PIM-lösning på plats behöver du alltså bara uppdatera produktdata på ett ställe, sedan kan du vara säker på att alla system presenterar samma version av informationen. I längden sparar det mycket tid, det blir enklare att samarbeta, och du säkrar att samma data når alla system och intressenter.

Enkelt och smidigt, eller hur? Särskilt om du låter oss sätta systemen på plats. Med ett stort antal Akeneo-installationer och -integrationer har vi gedigen kunskap, både om hur information ska struktureras och hur själva implementationen av lösningen ska utföras. Och eftersom varje lösning är unik föreslår vi att du kontaktar Jens hos oss för en vidare diskussion om hur PIM skulle kunna förenkla er vardag.

  • All produktdata i ett enda system
  • Spara tid
  • Kvalitetssäkra produktinformationen
  • Integrera med e-handel och affärssystem
  • Dela information med återförsäljare

"Självklart integrerar vi Akeneo med både affärssystem och e-handel. De system vi arbetat med är WooCommerce, Visma Business, Visma Administration, Dynamics 365 mfl."

Malin Seeger, Ledare för utvecklingsteamet