Skip to content

Vi levererar affärskritisk webb med respekt för tid och upplevelse

Vi lever i en värld där tiden styr oss. Därför är det viktigt att vi förhåller oss till den på ett korrekt och sanningsenligt sätt. Men vi får inte glömma eller prioritera bort upplevelsen, hur det känns. Vår vision är att ekvationen tid och upplevelse ska gå ihop.

För dig som kund...

…innebär det att vi levererar i tid och att vi lägger den tid på projektet som vi har kommunicerat. Det innebär också att vi debiterar den tiden vi lägger ner.

Detta ställer höga krav på oss som leverantör men också på dig som kund. Delaktighet och kommunikation från båda håll är därför hörnstenarna i ett lyckat projekt.

För dig som medarbetare...

…innebär det att vi respekterar din tid, både arbetstid och fritid. Vår ambition är att våra medarbetare inte ska behöva arbeta övertid eller helger. JGL ska vara en arbetsplats som du som medarbetare vill gå till.

Det betyder också att vi internt respekterar varandras och projektets tid och tidsramar. Även här är kommunikation och delaktighet av yttersta vikt.

För företaget/JGL...

…innebär det att vi ska vara den partner och leverantör vi vill vara. Det innebär att vi kommer svara när våra kunder ringer, har en bra dialog och att vi levererar enligt överenskommelse i utsatt tid.

Vi ska vara en trygg och stabil arbetsgivare, leverantör och kund som uppfyller de krav och förpliktelser som omvärlden ställer på ett modernt företag. Vidare ställer det krav på långsiktigt beslutsfattande och lönsamhet, som uppnås genom att respektera tid och upplevelse.

Ring, skriv eller kom över på en fika!

Jens Lindström jens@jgl.se 031 - 800 864 Skicka meddelande