Norscand - veteranmopeder, reservdelar och stora ambitioner.

Norscand utvecklar och tillverkar reservdelar för i princip alla modeller av veteranmopeder.

Sortimentet är heltäckande och produkterna säljs via återförsäljare under varumärket NTS Parts. Bolaget är en framgångssaga med år av kraftig tillväxt. Nu har man stora ambitioner för framtiden.

Norscands medarbetare är mopedentusiaster med sammanlagt flera hundra års mopederfarenhet.

 • Bästa

  e-handeln i branschen.

  En e-handel ska leverera resultat. Både i försäljning och i kundnöjdhet. Ett projekt ska därför starta med att identifiera de funktioner som ger störst kund- och försäljningsnytta. Tack vare de B2B-anpassade portalfunktionerna har webbplatsen utsetts till "Bäst i branschen" av användarna.

 • 12 månader

  för att uppnå ROI.

  Många tror att IT-investeringar är dyra. Men tänk tvärtom: Ett digitaliseringsprojekt ska nämligen ge ett positivt resultat på nedersta raden. Därför är tydliga mål och mätbarhet viktiga parametrar. Norscand kunde räkna hem hela sin investering redan första året.

 • 8 st

  genomförda projekt.

  Ofta är det klokt att bryta ner en stor strategi till ett flertal olika delprojekt som levereras ett efter ett. Erfarenhet visar att det leder till slutmålet snabbare. Norscands digitaliseringsresa har hittills omfattat åtta delprojekt, bl a en flerspråkig e-handel, ett PIM och flera integrationer mellan olika system.

Det startade med en ny e-handel. Det blev en hel digitaliseringsresa.

Norscand behövde en ny e-handelsplattform för sina återförsäljare. Den gamla, Visma Zpyder, var sedan länge daterad och den hade blivit en flaskhals både för kunderna och för medarbetarna.

Kunderna klagade över dålig prestanda och medarbetarna saknade verktyg för att kunna hantera all information på ett effektivt sätt. Istället ville man ha något som gav förutsättningar till merförsäljning och som minskade den egna administrationen.

Samarbetet startade därför med uppdraget att ta fram en ny och modern e-handelsplattform, med fokus på att ge återförsäljarna funktioner som förenklade deras vardag. Ingen visste då att det skulle vara starten på en omfattande och framgångsrik digitaliseringsresa. En resa som är långt ifrån över.

"JGL:s leveranser av e-handel, PIM-system, integrationer och strategisk hjälp gör att vi är bäst i branschen. Vi ligger 10 år före nu."

Patrik Norgren, VD

Resurser behövde frigöras och köpmotstånd byggas bort.

Norscand hade två från början webbshoppar. Dels en B2B-shop som vände sig till företagskunder och återförsäljare i Sverige och Europa och dels en konsumentshop, riktad till den svenska konsumentmarknaden. Båda plattformarna var föråldrade. Här fanns prestandaproblem, dålig användarupplevelse och en snårig struktur för hur sortimentet visades upp.

Att lova en bra e-handel när ett företag har tiotusentals produkter som dessutom har blandad kvalitet på sin produktdata, det är en rejäl utmaning. Här krävs tid och metodik för att lyckas riva gamla mönster och kunna införa något som är nytt och bättre. Men rätt skött stiger datakvalitén samtidigt som företaget sparar massa tid, och därmed pengar, på att det egna arbetet skulle underlättas.

Andra utmaningar var att konsumentsajten skapade ett affärshinder mot återförsäljarna och att de befintliga systemen saknade funktionalitet som både kunder och den egna organisationen behövde.

E-handel för återförsäljare

Som så ofta inleder vi också det här samarbetet med en förstudie:

I en omfattande genomlysning granskar vi Norscands nuvarande affärssystem, webbplattform och kringsystem. Vi inventerar deras egna resurser i form av kompetens och tillgänglighet. Vi tittar noggrant på hela artikelutbudet och på hur produktdata sparas. Avslutningsvis identifierar vi de viktigaste kundernas behov, vi ritar upp de viktigaste stegen i affärsprocessen och vi ser över vilka strategiska affärsmål som finns.

Vår lösning blir att bygga en ny e-handel, baserad på WooCommerce och med stöd för språkhantering. För att det ska bli lättare att hantera omfattande produktinformation på många språk rekommenderar vi PIM-systemet Akeneo. Både WooCommerce och Akeneo är Open Source och därmed befriade från licenser. Vi rekommenderar också att systemen ska integreras, dels sinsemellan och dels med deras affärssystem Visma Business.

Att integrera system ger nämligen stora fördelar. Det handlar bland annat om att felkällor minskar och att ledtider förkortas. Men framförallt handlar det om att skära bort onödigt administrativt arbete så att organisationen sparar arbetstid. När data förflyttas sömlöst mellan olika system blir resultatet effektivitet: T ex hamnar order som kunderna lägger i webbshoppen automatiskt i affärssystemet varpå plocklistor och fraktdokument skapas utan manuella mellanhänder, liksom att personal som arbetar med artikelinformationen i PIM-systemet direkt ser korrekt publicerad data i webbshoppen, utan extra administrativt arbete.

"Bästa e-handeln i branschen."

Under det första året fördubblades försäljningen i webbshoppen och plattformen har blivit en central del i allt som rör försäljningen, både i Sverige och utomlands. Försäljningen mot återförsäljarna fungerar nu så bra att Norscand beslutat sig för att stänga webbshopen som riktade sig mot konsumenter och alltid hänvisa kunder till återförsäljarna.

Norscands digitala plattform ligger nu till grund för den europaexpansion som är påbörjad. “Målet är högt ställt, men nu är vi äntligen redo att med digitala medel ta oss an Europa”, säger VD Patrik Norgren.