Borås Truckservice

Borås Truckservice säljer och hyr ut truckar och städmaskiner. Företaget erbjuder även service och reservdelar, utbildningar och besiktning av pallstallage.

Dom har en stor maskinpark full med truckar som är redo att sättas i arbete och är rikstäckande både vad gäller försäljning och service.

 • 26%

  fler användare

  Jämfört med tidigare insatser har webbplatsen 26% fler besökare

 • 30%

  mer effektiv annonsering

  Annonsering på annonsnätverk och sociala media är mycket effektivare

 • 1

  målgrupp

  Vi har identifierat en tydlig målgrupp vartåt vi riktar kommunikationen. Träffsäkert och effektivt.

Top of mind när det gäller

Borås Truckservice säljer och hyr ut truckar och städmaskiner. Företaget erbjuder även service och reservdelar, utbildningar och besiktning av pallstallage.

Att investera i en truck är inget spontanköp. Det är heller inte något en verksamhet gör varje dag. Men när beslutet väl fattas kan det komma att ske snabbt, för att undvika driftstopp, till exempel. Därför är det viktigt att som truckleverantör placera sig långt fram i medvetandet hos potentiella kunder. Och hålla sig kvar där tills det blir dags att köpa en ny truck. Så blir en leverantör det givna valet, som en kund kontaktar spontant. För att nå dit krävs långsiktigt tänkande, en genomarbetad plan, och ett konsekvent genomförande.

Väl kända för rätt sak

När vi inledde vårt marknadsföringssamarbete med Borås Truckservice vägde deras insatser tungt på Google Ads och närvaro på andra platser som är utpräglat utbudsdrivna och köpnära. Detta innebar att företaget koncentrerade sina insatser nära slutet av köpprocessen, där det inte finns utrymme att lyfta fram sin kompetens på ett bredare plan.

Tillsammans satte vi som mål att med oförändrad marknadsbudget behålla företagets närvaro i googlesökningar, samtidigt som vi också skulle låta Borås Truckservice ta plats även tidigare i köpprocessen.

För att lyckas med detta ville vi ta reda på vad som fanns att säga om företaget, var vi skulle säga det, till vem, och hur. Efter en kort och effektiv workshop tillsammans med företaget hade vi grunderna för att utveckla en kommunikationsplattform. Den blev sedan ledstjärnan när vi la den konkreta planen för att nå målen.

Vi såg snart att Borås Truckservice genomsyras av ett kvalitetstänk, en tillgänglighet och pålitlighet utöver det vanliga. Eller, för att fatta oss riktigt kort, det är Borås Truckservice man vänder sig till när allt bara ska fungera.

Det är ett budskap som passar utmärkt att arbeta med redan tidigt i köpprocessen, eller rent av innan en köpprocess startat. Ambitionen är att redan tidigt börja ladda företagets varumärke med positiva egenskaper, så att man blir ett självklart förstahandsval när när det blir dags att investera i ny truck.

Plan och praktik

Vår första marknadsplan lades för 2020 och här ingick satsningar på att producera innehåll i form av inlägg på sociala media, artiklar, filmer och nyhetsbrev. Detta innehåll belyser ur olika vinklar någon av företagets tre nyckelegenskaper, och på vilket sätt den bidrar till att få allt att bara fungera.

Tack vare det förberedande arbetet i kommunikationsplattformen underlättades utvecklingen av en konsekvent plan för årets marknadsföring. Även den köpnära sökordsannonseringen anpassas för att hela tiden stötta de budskap som kommuniceras i övriga kanaler. På så sätt uppträder Borås Truckservice konsekvent hela vägen genom köpprocessen. Och, man finns numer också med betydligt tidigare i processen.

 

Hur vi lyckades

De huvudsakliga punkterna som gjorde att vi lyckades nå våra mål med marknadsföringen för Borås Truckservice var:

 • effektivt förarbete, med fokus på mål, budskap, målgrupp och kanal
 • tydlig plan baserad på förarbetet
 • sänkning av annonseringskostnad genom att justera ett flertal parametrar
 • kontinuerlig övervakning, utvärdering och justering

"JGL:s insatser gör att det ringer i telefonen. Både gällande truckförsäljning och reservdelsförsäljning."

Magnus Johansson, VD