Koppla alla dina system till gemensam hantering av artikeldata

I dag är de flesta av oss beroende av mer än ett system för att sköta såväl lager som ekonomi, kunder, marknadsföring, försäljning och så vidare. Så gott som varje program behöver någon form av artikeldata och produktinformation. Men det är sällan det är riktigt samma information. Att hålla all information uppdaterad i alla system är tidsödande, samtidigt innebär det också en risk att produktdatan inte blir konsekvent i alla program.

När du hittat rätt bland de olika system som behövs för att få din verksamhet att fungera, är det dags att få systemen att fungera ihop. Så att du kan arbeta effektivt och med hög kvalitet på all data. Då har det blivit dags för PIM – Product Information Management. I en sådan lösning hanterar du all den produktinformation och artikelinformation du behöver. Det kan vara allt ifrån bilder och säljtexter till tekniska beskrivningar och ritningar. Arbetar du med dokumentation på flera språk är det också i PIM-systemet du lagrar alla språkversioner av din produktdata.

Din PIM-lösning fungerar alltså som nav för all produktinformation, och alla dina andra system kan integreras för att hämta just den information de behöver. Med PIM arbetar du alltså bara i ett system med produktdata och produktinformation, det gör ditt arbete mer effektivt samtidigt som du säkerställer att den senast uppdaterade informationen finns tillgänglig i alla dina system.

Vi på JGL har lång erfarenhet av PIM och integration av system för kunder med olika behov i såväl struktur som komplexitet. Det system vi arbetar med heter Akeneo, en väletablerad lösning bland företag i varierande storlek och i olika branscher världen över. Det vi är specialister på är att få Akeneo att göra bästa tänkbara jobb för dig. Din situation är inte lik någon annans. Därför innebär en implementation av PIM alltid att vi kartlägger dina behov och er it-miljö. Därefter skapar vi strukturer för effektiv hantering av produktdata och produktinformation, för att sedan knyta Akeneo till övriga system.

Allt blir mycket enklare, effektivare och säkrare med ett PIM-system på plats. Men det krävs en hel del kunskap för att nå dit. Den kunskapen har vi. Och eftersom varje lösning är unik föreslår vi att du kontaktar Jens hos oss för en vidare diskussion om hur PIM skulle kunna förenkla er vardag.

  • Alltid uppdaterad information i alla system
  • Arbeta effektivare
  • All produktdata i ett och samma system

"Självklart integrerar vi Akeneo med både affärssystem och e-handel. De system vi arbetat med är WooCommerce, Visma Business, Visma Administration, Dynamics 365 mfl."

Malin Seeger, Ledare för utvecklingsteamet