Skip to content

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen,”The General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Förordningen kommer att implementeras i alla lokala personuppgiftslagar inom hela EU och EES-regionen. Den kommer att gälla alla företag som säljer till och lagrar personuppgifter om medborgare i Europa, inklusive företag på andra kontinenter. Det ger medborgarna i EU och EES större kontroll över sina personuppgifter och säkrar att informationen skyddas i hela Europa.

Enligt GDPR-direktivet är personuppgifter all information som är kopplad till en person såsom namn, foto, e-postadress, bankuppgifter, inlägg på sociala medier, platsinformation, medicinsk information och datorns IP-adress.

Datainspektionen har tagit fram en liten sammanfattning som heter Enkla grunder i dataskydd.

Mer fördjupad information hittar du här:
https://gdpr.se/https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/https://gdpr-info.eu/

Kontakta oss för att diskutera GDPR-anpassningarna av er webbplats!