Skip to content

Effektivisera arbetsflödet med integration

Allt fler verksamheter blir webbaserade. Därför ökar också behovet av integrerade system. När system integreras med varandra kan informationen samlas på ett ställe och återanvändas på smarta sätt så du kan jobba effektivare. Därmed blir flödet blir snabbare, säkrare och mer kostnadseffektivt.

Vi har lång erfarenhet av att integrera flera olika typer av system. Vi jobbar mest med affärssystem som exempelvis Dynamics NAV och Visma. Förutom det integrerar vi gärna mot andra system, såsom PIM, DAM och banksystem/Mobilt Bank-ID.

Integreration mellan WooCoommerce och affärssystem erbjuder många möjligheter

Vi bygger e-handel med WordPress och WooCommerce som plattform och kan även erbjuda integration mellan WooCommerce och ditt affärssystem. För affärssystemen Dynamics NAV (Navision) och Visma/Visma Business har vi färdiga kopplingar, men vi kan givetvis även integrera mot andra affärssystem.

Synkronisering av artiklar

Artiklar synkroniseras mellan affärssystemet och WooCommerce. Exempel på data som skickas är artikelnummer, pris (även staffling), beskrivning, kategorisering och lagersaldo. Hanteringen av bilder beror på affärssystemets installation. Vi hanterar även varianter och sammanslagna artiklar.

Kundanpassade priser

Om du exempelvis är återförsäljare, eller på annat sätt jobbar med kundanpassade priser, synkroniseras det smärtfritt mellan systemen. När slutkunden loggar in visas de anpassade priserna, som kommer direkt från affärssystemet.

Synkroniserad orderläggning

När en order läggs i webbshoppen hamnar den automatiskt även i affärssystemet. Om din installation av affärssystemet stödjer det så kommer även orderstatusen uppdateras automatiskt.

Även om kunden ringer in en order, eller om ni av någon annan anledning matar in en order manuellt i affärssystemet så dyker den upp i webbshoppen vid nästa synkronisering.

Synkroniserade kunder och övriga anpassningar

Om behovet finns går det även att synkronisera kunder mellan webbshoppen och affärssystemet. Möjligheten finns till både webb- och affärssystemkunder i det fallet ni säljer till både företag (B2B) och konsumenter (B2C).

Finns det annan data behöver synkas är det inga problem. Då publicerar ni enkelt en WebService som vi ansluter emot.

Ring, skriv eller kom över på en fika!

Tobias Rejgård tobias@jgl.se 0708 - 58 40 79 Skicka meddelande