Skip to content

Konceptskisser och wireframes

Konceptskisser och wireframes är ett sätt för oss att se in i framtiden. De visar hur en webbplats kommer att se ut och upplevas, redan innan designen är på plats. Då får både vi och vår kund möjlighet att påverka webbplatsens funktion och koncept i ett tidigt skede av projektet.

Wireframes visualiserar funktionaliteten

Wireframes kan delas upp i två kategorier, low fidelity wireframes och high fidelity wireframes. Low fidelity är grövre med ett tydligt fokus på funktionalitet medan high fidelity även inkluderar den färdiga designen.

När vi gör webbplatser med omfattande funktionalitet är det en orimlighet att göra färdiga, detaljerade Photoshop-skisser (high fidelity wireframes) på alla vyer. Därför börjar vi då med enkla wireframes (low fidelity wireframes) som tack vare sin mer skissartade utformning går att producera snabbare och i större antal. Dessutom går de snabbt att revidera. Tack vare detta kan vi tillsammans med kunden tidigt i projektet komma fram till hur webbplatsens ska fungera. Det gör också att frågetecken kring funktionalitet kan rätas ut tidigt vilket ger en smidigare och mer förutsägbar utvecklingsprocess.

Wireframesen utgör både ett beslutsunderlag i konceptfasen av projektet och en funktionsskiss under utvecklingsfasen av webbplatsen.

Responsiva wireframes för den mobila upplevelsen

Vi gör responsiva webbplatser, vilket automatiskt innebär att de är mobilanpassade. Därför gör vi även responsiva wireframes, eftersom en mobilanvändares behov kan skilja sig från behoven hos en datoranvändare.  Användarna upplever din webbplats i allt större utsträckning från mobila enheter och det är en trend som inte ser ut att minska. Det är viktigt att ha i åtanke för att säkerställa en bra och likvärdig upplevelse för så många användare som möjligt.

I större projekt brukar vi ta fram ett antal olika varianter på konceptskisser. Det gör vi för att du ska kunna välja vilken väg vi ska ta rent grafiskt i ett tidigt skede. När huvudspåret är utmejslat går projektet vidare in i designfasen, där fler vyer tas fram baserat på konceptskissen och eventuella wireframes.

Ring, skriv eller kom över på en fika!

Mattias Westholm mattias@jgl.se 070 - 261 03 67 Skicka meddelande