Skip to content

Förstudie och analys

Ju mer omfattande ett webbprojekt är, desto viktigare är det att redan från början staka ut vägen. En förstudie rätar ut frågetecken, sätter fokus på det som är viktigt och minskar risken för överraskningar.

Projektets mål

I en förstudie ska projektets mål definieras tydligt. En tydlig formulering som talar om vad ni ska ha er webbplats till är nödvändigt för att få ett bra ROI (return on investment) och ger ett slutresultat med hög kvalitet. Ett tydligt mål är själva grundbulten i projektet.

Resurser och styrning

I varje projekt krävs både ledning som resurser. I en förstudie definieras vilka resurser som ska användas, vilka roller som finns (vem som ansvarar för vad) och när projektet ska vara klart.

Ibland är en tredje part iblandad i projektet, vilket gör det ännu viktigare att definiera varje parts ansvar och roller.

Målgruppsanalys

Vem är det som ska besöka och använda din webbplats? Vilka är de viktigaste målgrupperna, och vilka förväntningar och tankar har användarna från respektive målgrupp? Svaren på dessa frågor ligger till grund för en behovsanalys som i sin tur styr hur webbplatsen och dess innehåll utvecklas.

Analys av verksamheten

För att en webbplats ska få bra effekt och genomslag behöver verksamheten analyseras. Det är mycket möjligt att ni redan har en sådan analys att presentera för oss. Om inte, så hjälps vi åt att ta fram en.

Vår inställning är att våra tjänster ska stötta och integreras med din verksamhet. Vi tror på evolution snarare än revolution. Därför jobbar vi med stabila, beprövade verktyg och modeller.

Analys av kringliggande IT-system

Integration mellan olika system kommer starkt och blir allt viktigare. Det finns mycket att vinna på när de olika systemen pratar med varandra. Ofta är detta en nödvändighet för att verksamheten ska kunna växa utan att för den skull dra på sig ökade kostnader.

Förstudiens omfattning

En förstudie för ett webbprojekt kan variera stort i omfattning som följer storleken på resten av projektet. I ett större projekt kan förstudien omfatta ett eget projekt med tio- eller hundratals avsatta arbetstimmar. I mindre projekt kan förstudien bestå av ett fåtal workshops som resulterar i ett enklare styrdokument.

Ring, skriv eller kom över på en fika!

Tobias Rejgård tobias@jgl.se 0708 - 58 40 79 Skicka meddelande