Skip to content

Låt din digitala affär och process fortsätta utvecklas

"Det som inte går framåt går bakåt" är en gammal klyscha som står sig väl när det kommer till digitala affärer och plattformar. Tekniken idag förändras ständigt och i en allt snabbare takt. Därför behöver din digitala affär också gå framåt och utvecklas för att du ska kunna behålla, och skapa nya, affärer.

Vidareutveckling av e-handel

På många punkter går det att utveckla webbaserade tjänster och e-handel. Det är det vi menar när vi säger ”affärsutveckling”. Genom att integrera din tjänst eller e-handel med andra system får ditt företag bättre, smidigare och mer kostnadseffektiva flöden. Chansen är stor att ni kan öka er omsättning, utan att för den sakens skull öka personalkostnaderna.

Mäta och optimera

Hur en e-handel eller webbplats används och fungerar är ofta enkelt att både mäta och följa upp. Detta kan bidra med viktiga insikter, men på grund av okunskap är detta något som ofta faller bort. Vi kan hjälpa er att mäta och optimera era digitala satsningar så att ni får ut så mycket som möjligt av er investering.

Ring, skriv eller kom över på en fika!

Mattias Westholm mattias@jgl.se 070 - 261 03 67 Skicka meddelande