Skip to content

Förstudie & analys

Ju mer omfattande ett webbprojekt är, desto viktigare är det att redan från början staka ut vägen. En förstudie rätar ut frågetecken, sätter fokus på det som är viktigt och minskar risken för överraskningar. Här bestäms ett tydligt mål för projektet och verksamheten, målgrupper och eventuella kringliggande system analyseras.

Affärsutveckling

När vi säger ”affärsutveckling” menar vi att det i många fall går att utveckla och vidareutveckla webbaserade tjänster och e-handel.  Genom att integrera din tjänst eller e-handel med andra system får ditt företag bättre, smidigare och mer kostnadseffektiva flöden. Att mäta hur användare interagerar med din webbplats kan bidra med viktiga insikter och hjälper er att får ut så mycket som möjligt av er investering.

Konceptskisser & wireframes

Konceptskisser och wireframes är ett sätt för oss att se in i framtiden. De visar hur en webbplats kommer att se ut och upplevas, redan innan designen är på plats. Då får både vi och vår kund möjlighet att påverka webbplatsens funktion och koncept i ett tidigt skede av projektet.

Ring, skriv eller kom över på en fika!

Tobias Rejgård tobias@jgl.se 0708 - 58 40 79 Skicka meddelande