I alla projekt behövs någon form av underlagsanalys, som också är den första fasen i vår femstegsraket. När det kommer till större projekt krävs en mer omfattande analys, och därför tar vi då fram en förstudie.

Vad är en förstudie?

En förstudie syftar till att reda ut projektets förutsättningar och att ge ett noggrant och därmed precist estimat över tid och pengar. Det utgör ett beslutsunderlag för den investering ett webbprojekt trots allt är.

En förstudie är viktig för större projekt eftersom det alltid finns risk för oförutsedda problem under projektets gång. Genom att noggrant analysera förutsättningarna kan dessa problemområden identifieras tidigt och alternativa vägar hittas.

Vad består förstudien av?

Det exakta upplägget på en förstudie är givetvis indivudiellt för varje projekt. För att ta ett exempel, kan en förstudie för ett e-handelsprojekt med tillhörande integration av affärssystem bestå av följande delar.

Analys av nuvarande webbplats. Vi analyserar hur webbplatsen fungerar idag samt vilka delar den består av. Vi går även igenom besöksstatistik för att reda ut hur sajten används samt vilka problemområden som finns.

Tekniska förusättningar. Vilka interna system finns, såsom affärssystem? Hur fungerar dessa system? Vilka levererar dessa system idag?

Affärsflöde. Vi analyserar hur affärsflödet ser ut idag.

Målgruppsanalys. Vi identifierar vilka målgrupper som finns och deras behov för att ta reda på hur vi kan nå ut till dessa. Vi analyserar även vilka kunder som finns i nuläget.

Konkurrentanalys. Här går vi igenom vilka konkurrenter som finns. Hur fungerar deras webbplatser idag samt vilka styrkor och svagheter finns?

Lösningsförslag. Baserat på önskemålen och förusättningarna ger vi förslag på hur den nya lösningen ska fungera. Vi går igenom vilka nyckelfunktioner som ska finnas, hur de ska fungera och hur eventuella tekniska begränsningar påverkar lösningen.

Projekt och tidsplan. Här skriver vi om projektets olika delar samt estimerar tid i arbetstimmar för varje del. Vi avslutar med ett totalt estimat och en tidsplan i kalendertid.