Vår arbetsprocess sker metodiskt i fem steg där vi stämmer av löpande med dig som kund under projektets gång.

Första fasen

Underlaget analyseras

Det första vi gör är att gå igenom underlaget. Vi tar del av grafisk manual, eventuella varumärkesstrategier, analyserar besökarstatistik, vilka konkurrenter som finns och bra exempel på liknande lösningar. Vi träffas och diskuterar grunderna med er.

Andra fasen

Koncept och design tas fram

När grunden är lagd börjar vi arbeta med att ta fram skisser på hur webbplatsen ska se ut. Sidskisserna visar hur olika sidor såsom startsidor, nyhetssidor och underssidor kommer att se ut. Ifall webbplatsen innehåller mer avancerad funktionalitet tar vi även fram vyer som rör dessa – till exempel hur olika delar av en onlinebutik ska se ut och bete sig.

Tredje fasen

Idén förverkligas - webbplatsen utvecklas

När skisserna är färdiga går vi vidare och omvandlar idén till verklighet. Vi sätter upp system, installerar plug-ins och programmerar mallar som tillsammans bildar en responsiv webbplats. Ifall det är aktuellt integrerar vi även externa system med webbplatsen.

Fjärde fasen

WEBBPLATSEN FYLLS MED INNEHÅLL

När webbplatsen byggts behöver den fyllas med innehåll. Detta kan vi givetvis hjälpa till med eller så kan ni lösa det själva. Oavsett vilket alternativ ni väljer finns vi tillgängliga som support. Vi kan även utbilda era redaktörer så att de själva kan hantera uppdatering och redigering av innehållet på webbplatsen.

Baserat på underlaget från den första fasen kan vi ge rekommendationer för hur sidans innehåll bör läggas upp, för att hålla sidan så sökmotoroptimerad som möjligt.

Femte fasen

ALLT ÄR KLART – WEBBPLATSEN LANSERAS

Innehållet är på plats, allt funkar som det ska och personalen är utbildad. Nu är det dags att lansera hemsidan. Då ska domänen pekas om och sökmotorerna meddelas om flytten, sedan är webbplatsen redo för världen!